TRANG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH

TRANG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH
THÔNG TIN NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC

Tài sản gắn liền với đất là gì? Gồm những loại gì?

Ta vẫn thường hay nghe đến cụm từ như tài sản, tài sản gắn liền với đất. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được tài sản gắn liền với đất là gì? Và tài sản gắn liền với đất gồm những loại nào? Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để có cách hiểu chi tiết nhất về tài sản gắn liền với đất.

Giải thích tài sản gắn liền với đất là gì? Gồm những loại gì?


Tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và một số ài sản khác gắn liền với đất bao gồm: Công trình xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng khác, rừng sản xuất, rừng trồng cây lâu năm tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản có liên quan đến đạt theo quy định tại Khoản 1 – Điều 104 – Luật đất đai năm 2013.

Giải thích tài sản gắn liền với đất là gì?

Điều 105 – Luật dân sự năm 2015 quy định về tài sản như sau: Tài sản là vật, tiền, các giấy tờ có giá trị và quyền tài sản. Tài sản có thể bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản, là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản tài sản gắn liền với đất là gì? Nó là các tài sản bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm. Tài sản gắn liền với đất sẽ tùy thuộc vào mỗi trường hợp mà được cấp giấy chứng nhận hoặc không. Còn về các trường hợp cụ thể như thế nào thì mới các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu qua phần sau của bài nhé!

Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở và các công trình xây dựng khác

Các trường hợp tài sản gắn liền với đất được hoặc không được cấp giấy chứng nhận


Như đã nói, sẽ tùy thuộc vào mỗi trường hợp mà các tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận hoặc không. Các trường hợp cụ thể đó như sau:

Trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận


Trong từng trường hợp thì cần đáp ứng được những điều kiện sau theo Nghị định số 43 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, cụ thể như sau:

 • Theo quy định của Điều 31 – Nghị định số 43/2104/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
 • Theo quy định của Điều 32 – Nghị định số 43/2104/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì các công trình xây dựng không phải nhà ở cũng được cấp chứng nhận quyền sở hữu.
 • Đối với các tài sản gắn liền với đất là rừng trồng sẽ được cấp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất theo quy định tại Điều 33 – Nghị định số 43/2104/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
 • Điều 34 – Nghị định số 43/2104/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai cũng quy định việc cấp chứng nhận quyền sở hữu đối với các loại cây lâu năm.

Nhìn chung, các tài sản gắn liền với đất sẽ được nhà nước công nhận và cấp quyền sở hữu, sử dụng cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các điều kiện cấp quyền sử dụng đối với các tài sản gắn liền với đất được quy định cụ thể tại các điều luật 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/ND-CP.

Trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận

Trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận


Điều 35 – Nghị định số 43/2104/ND-CP quy định về các tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận như sau:

 • Tài sản gắn với đất nhưng đất đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
 • Nhà ở và các công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời hoặc xây dựng bằng tre, nứa, lá, đất,...các công trình phụ nằm ngoài phạm vi công trình chính.

Trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận

 • Các tài sản gắn liền với đất nhưng nơi đó đang có thông báo hay quyết định giải tỏa, phá dỡ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các công trình nhà ở, công trình phụ được xây dựng tại thời điểm cấm xây dựng, xây dựng lấn chiếm hoặc các công trình được xây dựng sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản đó lại không phù hợp với ở thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Các tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước cũng là tài sản gắn liền với đất nhưng không được cấp giấy chứng nhận.
 • Các tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận theo Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này cũng không được cấp giấy chứng nhận.
 • Tài sản được tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không được cấp giấy chứng nhận.

Chắc hẳn với những chia sẻ trên đây thì các bạn cũng phần nào hiểu được tài sản gắn liền với đất là gì rồi phải không? Nếu con bất cứ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ.

0 Response to "Tài sản gắn liền với đất là gì? Gồm những loại gì?"

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...