TRANG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH

TRANG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH
THÔNG TIN NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC

Quy hoạch sử dụng đất là gì? Quy định về lập kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý và sử dụng đất. Điều này nhằm đảm bảo quỹ đất được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và đạt mục tiêu theo quy định của Nhà nước. Vậy quy hoạch sử dụng đất là gì? Các quy định về lập kế hoạch sử dụng đất là gì? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài viết dưới đây.

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Theo Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013, khái niệm quy hoạch sử dụng đất được thể hiện như sau:
Quy hoạch sử dụng đất chính là việc khoanh vùng, phân bổ đất đai theo không gian sử sự nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Giúp bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tiềm năng đất đai, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định.
quy hoạch sử dụng đất là gì?
 
Đất đai nằm trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương thì mọi hoạt động liên quan bắt buộc phải tuân theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời phải thông quan UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện.

Những quy định về lập kế hoạch sử dụng đất

Trước khi nắm được những quy định về lập kế hoạch sử dụng đất thì các bạn cần hiểu kế hoạch sử dụng đất là gì. Nó chính là hình thức phân chia quy hoạch sử dụng đất theo một khoảng thời gian để triển khai trong một kỳ quy hoạch sử dụng đất. Vậy khi lập kế hoạch sử dụng đất cần tuân theo những quy định gì?
Tính chất đặc biệt của đất quy hoạch là hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian. Chính quyền địa phương có thể linh hoạt trong các xử lý tùy theo các tình hình cụ thể: Khi lập kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo được các quy định sau:

Đảm bảo tính liên kết, tính đặc thù

Đơn vị có thẩm quyền cần phải đảm bảo được tính đặc thù của đất, của từng địa phương, đáp ứng được tính liên kết giữa các vùng miền khi lập quy hoạch sử dụng đất của nhà nước.

Lập kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã

Khi lập kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện thì phải đảm bảo được nội dung cũng như quá trình sử dụng đất ở cấp cơ sở cấp xã. Tại sao lại như vậy? Bởi huyện là đơn vị thấp nhất có quyền lập kế hoạch sử dụng đất. Do đó, khi lập kế hoạch sử dụng đất là phải lập luôn quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã.
Đảm bảo bảo vệ được đất ruộng.
Những quy định về lập kế hoạch sử dụng đất

Bạn cần phải đảm bảo bảo vệ đất nông nghiệp để trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng khi thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất. Điều này để đảm bảo nguồn lương thực cho quốc gia cũng như bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hệ sinh thái tự nhiên, khai thác tài nguyên hiệu quả để đảm bảo sự cân bằng và phát triển bền vững.

Đảm bảo được nhu cầu sử dụng đất

Khi lập kế hoạch sử dụng đất, người có thẩm quyền phải đảm bảo được nhu cầu sử dụng đất giữa các địa phương, các lĩnh vực, các ngành cũng như quỹ đất còn lại của quốc gia . Từ đó đưa ra kế hoạch sử dụng sao cho hiệu quả nhất, sử dụng triệt để và tiết kiệm tài nguyên đất.
Sau khi đã hoàn tất quá trình quy hoạch đất. Các cấp cũng cần có những kế hoạch sử dụng đất chi tiết để trình lên Sở hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường có cơ sở phê duyệt.
Đảm bảo được nhu cầu sử dụng đất

Trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Dưới đây là trình tự thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để các bạn tham khảo:
UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định.
Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có trách nghiệm gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ để lấy ý kiến.
Nếu cần thiết, trong khoảng 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, hội đồng thẩm định quy hoạch sẽ tổ chức đi khảo sát các vùng có đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất.
Nhất là những vùng chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
Trong khoảng 15 ngày, hội đồng thẩm định sẽ tổng hợp ý kiến để gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản.
Sau 10 ngày lấy ý kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nghiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch về kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời gửi thông báo kết quả kế hoạch sử dụng đất đến UBND cấp tỉnh.
UBND cấp tỉnh hoàn tất hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Sau đó hồ sơ này sẽ được chuyển đến cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
Trong khoảng 10 ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt sẽ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho cấp tỉnh.
Trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
Bài viết trên đây đã giải thích cho bạn Quy hoạch sử dụng đất là gì cũng như một số quy định khi lập kế hoạch sử dụng đất. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ mang đến một giá trị hữu ích nào đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!
Xem thêm:

0 Response to "Quy hoạch sử dụng đất là gì? Quy định về lập kế hoạch sử dụng đất"

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...