CĂN HỘ VEN SÔNG - HỖ TRỢ VAY 30000 TỶ LÃI SUẤT 5%/NĂM

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City

Tiến độ căn hộ Topaz City được update thường xuyên hàng tháng

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 và B2 ngày 18/07/2015

Tien do can ho Topaz City 20/7/2015
Block B1 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 10

Tien do can ho Block B2 20/7/2015
Block B2 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 4

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 và B2 ngày 01/06/2015
Tien do xay dung Block B2 can ho Topaz City
Block B2 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 3

Tien do xay dung Block B1 can ho Topaz City
Block B1 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 6

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 ngày 03/04/2015

Tien do xay dung Block B1 can ho Topaz City
Block B1 căn hộ Topaz City đến ngày 03/4/2015 đang chuẩn bị được đổ sàn tầng 3

Tien do xay dung Block B1 can ho Topaz City ngay 03/4/2015

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 ngày 24/01/2015
Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 ngày 25/12/2014

0 Response to "Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City"

Post a Comment

Các căn hộ nổi bật năm 2016

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...