TRANG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH

TRANG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH
THÔNG TIN NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City

Tiến độ căn hộ Topaz City được update thường xuyên hàng tháng

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 và B2 ngày 18/07/2015

Tien do can ho Topaz City 20/7/2015
Block B1 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 10

Tien do can ho Block B2 20/7/2015
Block B2 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 4

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 và B2 ngày 01/06/2015
Tien do xay dung Block B2 can ho Topaz City
Block B2 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 3

Tien do xay dung Block B1 can ho Topaz City
Block B1 căn hộ Topaz City hiện tại đang được xây dựng đến sàn tầng 6

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 ngày 03/04/2015

Tien do xay dung Block B1 can ho Topaz City
Block B1 căn hộ Topaz City đến ngày 03/4/2015 đang chuẩn bị được đổ sàn tầng 3

Tien do xay dung Block B1 can ho Topaz City ngay 03/4/2015

Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 ngày 24/01/2015








Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City - Block B1 ngày 25/12/2014





0 Response to "Cập nhật tiến độ căn hộ Topaz City"

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...